[Cảm nhận của một học viên từ khóa học “Nghệ thuật tạo sức hút cá nhân“]

Chào anh Triều,

Khi anh xuất hiện, đúng như anh nói em thắc mắc vì sao anh không mang đồ đen quen thuộc. Về sau thì em đã hiểu. Sự thắc mắc đó cũng tan dần theo năng lượng anh tỏa ra trong suốt khóa học.

Từ những câu chuyện và kiến thức mà anh Triều truyền đạt trong khóa học cùng sự rèn luyện không ngừng em tin mình sẽ tạo được sức hút mọi người xung quanh. Sức hút là từ bên trong mình, lắng nghe, đồng điệu, chấp nhận, luật hấp dẫn, chân thành một lần nữa em có thêm kiến thức để nhìn vào bên trong mình sâu hơn, nhìn cuộc đời, nhìn mọi người xung quanh em với thái độ tích cực hơn, cảm thấy vui vẻ hơn. Khóa học giúp cho em tốt hơn, và em cũng muốn đem lại điều đó cho em gái em.

Cảm ơn anh Triều va TGM luôn tạo ra những khóa học hữu ích!

Chúc anh Triều ngày càng có Sức Hút hơn nữa 🙂

– Đoàn Thị Phượng Liên –

Đắc Nhân Tâm Thế Kỷ 21 

Chinh phục nghệ thuật đối nhân xử thế với những nguyên lý đắc nhân tâm ứng dụng được liền, ghi nhớ được ngay tại khóa học. Khám phá bí mật về sức hút cá nhân kết hợp cùng đắc nhân tâm, bạn sẽ có thể tỏa sáng ngay khi bạn xuất hiện và đạt được sự thành công trong giao tiếp mỗi ngày.