Đời không như là mơ

Người ta thường nói: “đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ”.

Nhưng bạn vẫn có thể nghĩ khác nếu muốn: “nếu giấc mơ tan thành mây khói, thì lo đi tìm cái máy hút khói để hút lại giấc mơ”.

Comment 1

  1. Ngọc Tăng

Để lại bình luận

%d bloggers like this: