Giới thiệu Trần Đăng Triều

7+ năm huấn luyện 105,000+ học viên 80,000+ fans Facebook

Tiểu sử ngắn gọn

Trần Đăng Triều (sinh năm 1983) khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên, thầy là người đồng sáng lập TGM CORP và cũng là người góp …

Đọc thêm