HỢP ĐỒNG GIA ĐÌNH
v/v: đầu tư và phát triển công ty con

Hôm nay, ngày 20 tháng 09 năm 2013, chúng tôi gồm có:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN BA MẸ
Đại diện: BA và MẸ
Địa chỉ: nhà mình
Điện thoại: nhà mình

BÊN B: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CON
Đại diện: RAGO
Địa chỉ: địa chỉ nhà BA MẸ
Điện thoại: điện thoại nhà BA MẸ

Sau khi thỏa thuận hai bên đã thống nhất ký hợp đồng gia đình với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU MỘT: ĐẦU TƯ
Bên A đồng ý đầu tư cho bên B toàn bộ nguồn vốn, vật tư cũng như nhân lực để phát triển toàn diện trong 20 năm.
Tổng giá trị hợp đồng: chưa biết
Tổng thời gian thực hiện: 20 năm hoặc ít hơn

ĐIỀU HAI: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN
BÊN A

 • Cung ứng đầy đủ vật tư để bên B được hình thành (bên A đã hoàn thành vượt chỉ tiêu).
 • Cung ứng đầy đủ nhiên liệu để bên B vận hành các cỗ máy trong giai đoạn đầu được trơn tru (bên A đã hoàn thành trên mức mong đợi).
 • Cung ứng đầy đủ trang thiết bị ngoại thất để bên B xây dựng trụ sở chính (bên A đã và đang hoàn thành rất nỗ lực, vì trụ sở chính của B liên tục phát triển và phình to vượt kế hoạch).
 • Cung ứng đầy đủ trang thiết bị nội thất để bên B hoàn thiện năng lực tự vận hành của mình, bao gồm: đồ chơi, sách vở, truyện tranh v.v… (bên A vẫn đang cung ứng vượt mức mong đợi theo thời gian thực).
 • Cung ứng đầy đủ nguồn nhân lực đào tạo, và tạo điều kiện cho bên B phát triển trong thời gian dài (2 năm nữa bên B sẽ cung ứng nguồn nhân lực này dồi dào, hiện tại là vừa đủ xài rồi)

BÊN B

 • Sử dụng nguồn vật tư bên A cung cấp một cách hiệu quả để hình thành (bên B đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
 • Sử dụng nguồn nhiên liệu bên A cung cấp hiệu quả và tiết kiệm (hiệu quả thì có, tiết kiệm thì có, NHƯNG NHIỀU QUÁ).
 • Sử dụng các trang thiết bị ngoại thất hiệu quả và lâu dài (sử dụng rất hiệu quả, NHƯNG LÂU DÀI THÌ KHÔNG ĐƯỢC).
 • Sử dụng các trang thiết bị nội thất tối ưu và đúng mục đích (một tháng được sử dụng sai mục đích tối đa một lần, VÍ DỤ: NGẬM VIẾT)
 • Tận dụng nguồn nhân lực bên A cung cấp để rèn luyện nội lực, và vận hành bộ máy công ty hiệu quả trong thời gian dài. Luôn yêu thương, gắn bó, chia sẻ, và cảm thông với nguồn nhân lực mà bên A cung cấp cho.

ĐIỀU BA: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

 • Khi bên B mới thành: cung ứng nguồn nhiên liệu cũng như vật tư theo hình thức chạy thử. (đã hoàn thành tiến độ trên mức mong đợi)
 • Khi bên B 1 năm tuổi: tiếp tục giữ vững và cùng ứng tăng đều theo tốc độ phát triển.
 • Khi bên B 3 năm tuổi: bắt đầu tiến hành tăng nhân sự đợt 1.
 • Khi bên B 6 năm tuổi: số lượng nhân sự như đợt 1, nhưng nâng cao hơn về mặt chất lượng.
 • Khi bên B 11 năm tuổi: bắt đầu tiến hành tăng nhân sự đợt 2. Nguồn nhiên liệu và ngoại thất cũng sẽ được cung ứng tăng vọt trong thời gian này để đảm bảo tốc độ phát triển của bên B.
 • Khi bên B 16 năm tuổi: số lượng nhân sự như đợt 2, nhưng nâng cao hơn về mặt chất lượng.
 • Khi bên B 19 năm tuổi: cung ứng toàn bộ nguồn nhân lực mà bên A đang có cho bên B. Bắt đầu giảm lại việc cung cứng nhiên liệu và ngoại thất. Bên B bắt đầu tự vận hành thử nghiệm giai đoạn 1.
 • Khi bên B 20 năm tuổi: tổng kết vận hành thử nghiệp giai đoạn 1, chuyển giao kĩ thuật và công nghệ để bắt đầu vận hành gia đoạn 2.
 • Khi bên B 21 năm tuổi: tổng kết vận hành thử nghiệm giai đoạn 2. Chuyển giao và lui về cố vấn để bên B bắt đầu vận hành chính thức trên toàn bộ trang thiết bị và nguồn lực của bên B.

ĐIỀU BỐN: CHUYỂN GIAO VẬT TƯ, NHIÊN LIỆU, NỘI NGOẠI THẤT VÀ NHÂN SƯ
Vật tư, nhiên liệu, nội ngoại thất: được chuyển giao theo tiến độ tại kho bên A. Địa chỉ: nhà mình.
Nhân sự được chuyển giao theo tiến độ tại kho các đối tác của bên A. Địa chỉ: tới lúc chuyển giao mới biết được.

ĐIỀU NĂM: THANH TOÁN
Tổng giá trị hợp đồng chưa biết, nên cũng chưa biết tiến độ thanh toán như thế nào? Nói chung cứ để đó vì bên A cũng không cần bên B thanh toán hợp đồng, mà bên B cũng không thích thanh toán.

ĐIỀU SÁU: CAM KẾT CHUNG
Hai bên cam kết yêu thương, gắn bó, chia sẻ trong suốt quá trình thực hiện hơp đồng. Đảm bảo tính đồng thuận để mối quan hệ chiến lược gắn bó, phát triển bền vững và lâu dài.

Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ thông báo với nhau bằng lời nói để giái quyết. Nếu có khó khăn không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án BÀ NỘI để giải quyết, mà cái này sẽ không xảy ra nên tòa án bà nội có quyền về hưu sớm.

Hợp đồng này được lập thành 4 bản: 1 bản tại máy tính bên A, 1 bản tại facebook bên A, 1 bản tại facebook của tòa án BÀ NỘI, 1 bản tại bên B (lưu ở đâu thì chưa biết). Và có giá trị tình cảm như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B
  đã ký được                                                                                                                                ký thay bởi bên A