Thay vì dành thời gian để nghĩ về những thất bại hay thành công của bản thân trong quá khứ.

Hãy dành thời gian đó để hướng về tương lai, điều đó sẽ làm cho cuộc sống của bạn tươi đẹp hơn mỗi ngày.

Bởi vì, những gì bạn đang nhận ngày hôm nay, nó chính là kết quả của những việc mà bạn đã làm trong quá khứ. Và rồi, tất cả những gì bạn nhận được ở tương lai, nó chính là kết quả của những việc mà bạn đang làm ngày hôm nay.

Quá khứ cho ta những bài học và động lực trong cuộc sống, nhưng tương lai là điều mà ta cần phải hướng tới.