Khéo cư xử

LỜI NÓI có thể che giấu con người bạn;

nhưng HÀNH ĐỘNG lại thể hiện con người ấy như thế nào!

Nếu bạn cư xử khéo, điều đó tốt.

Nhưng hành động cho đúng với những gì đã khéo, là tốt hơn cả.

Để lại bình luận

%d bloggers like this: